Välkommen!

Gestaltterapi  individuellt och i grupp

Gestaltterapi har fått sitt namn av det tyska ordet Gestalt som betyder ”meningsfull helhet”. Det är en humanistisk och existentiell terapiform. Människan ses i sin helhet som kropp, psyke och själ i ett ständigt pågående samspel med sin omgivning. Sinnesförnimmelser, känslor och medvetande ges samma värde. Gestaltterapin vilar också på det mellanmänskliga och på relationens betydelse. Vi blir till i mötet med varandra. Nyfikenhet och  acceptans är den bärande grundhållningen. Genom att bli medveten och att acceptera det som är öppnas möjligheten till förändring, utveckling och helande. Målet är ökat självstöd, medvetenhet och att utveckla en levande kontakt med sig själv, andra och omvärlden.