Om mig- Kontakt

 

Jag tar emot klienter för terapi och samtal individuellt och i grupp.

Utöver arbetet som terapeut har jag hållit kurser i personlig utveckling, stresshantering och kreativitet. Jag har arrangerat workshops för kulturarbetare där deltagarna fått undersöka den kreativa processen och eventuella blockeringar. Syftet för deltagarna var att hitta tillbaka till lusten och glädjen i arbetet. Jag har även arbetat som handledare med grupputveckling där t.ex. Swedavia varit en samarbetspartner under en längre tid.

Jag har min bakgrund inom teatern som skådespelare och frilansande regissör. I gestaltterapin fann jag samma grundtanke som för mig varit och är så givande. Närvaron i nuet, kontakten med sitt egna inre liv och kontakten med den andre. Där finns samma helhetssyn på människan och tillit till processen.

Sen tidigare har jag erfarenhet av att jobba med unga tjejer som tappat sugen och interner på institutioner. I arbetet tillsammans med dem använde jag teatern som verktyg för att bryta isolering, hitta motivation, kraft och stärka självkänslan.

För mig kändes det som ett naturligt steg att gå vidare och utbilda mig till gestaltterapeut.

Min examen tog jag vid GIS – International i Danmark. En utbildning som är certifierad av EAGT (European Association for Gestalttherapy) och EAP (European Association for Psychotherapy). Jag är även medlem i SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, www gestalterapeuterna.se) och Nätverket Gestalt i Sverige.

Varmt välkommen att kontakta mig!

KONTAKT

Karin Wiklund

Mail: karinwik@gmail.com

Mob: 073-6698808

Mottagnings adress 1: Timmermansgränd 1, Södermalm, Stockholm                    

Mottagningsadress 2: Skånegatan 73, Södermalm, Stockholm